Dragos Sahil Ofisinde Wisc-R Zeka ve Yetenek Testi Uygulaması

Alanında uzman Psk.  Dan. Alpaslan Keskin tarafından Wisc-R Zeka ve Yetenek Testi başarıyla uygulandı. Psk.  Dan. Alpaslan Keskin titiz ve dikkatli çalışmasıyla doğru sonuca ulaşmanızı sağlar.

WISC – R zeka testi, Milli Eğitim Bakanlığı ve TPD onaylı uygulama yeterlilik sertifikası olan uzmanlar tarafından uygulanmaktadır.

Test; sözel becerilerin ölçülmesine yönelik olarak yapılandırılmış, Sözel Bölüm ve sözel olmayan becerilerin ölçülmesine yönelik olarak yapılandırılmış, Performans Bölüm olarak iki kısımdan oluşmakta, toplamda 10 alt test (+2 yedek alt test) içermektedir.

Wisc-r zeka testi sonuçları bireyin zekâ düzeyini ve özelliklerini, bireyin geliştirmesi gereken ya da üstün olan becerilerini ortaya çıkaran en güvenilir test olduğu için sonuçları devlet kurumları içinde (okul, hastane vb.) oldukça önemlidir.