İşletme Yönetimi Nedir?

İşletme yönetimi kavramına bakmadan önce yönetim kavramı nedir ona bir bakalım. İnsanların tek tek gerçekleştiremeyecekleri amaçlara ulaşabilmek için yürütülen grup faaliyetlerine “Yönetim” denilmektedir. İşletme ise; İnsan ihtiyaçlarının karşılamak üzere bilgi, insan, teknoloji, finansal kaynak ve benzeri güncel üretim faktörlerini en etkin ve verimli bir şekilde kullanarak öncelikle uzun dönemde kar, süreklilik ve sosyal sorumluluk amaçlarını yerine getirmek için ekonomik mal ve hizmet üretmek için kurulmuş iktisadi birimler ve bu birimleri inceleyen bilim dalına “işletme” denilmektedir. İşletme yönetimide; İnsanların iş birliği yapmalarını sağlama ve onları bir amaca doğru yöneltme işlerinin ve faaliyetlerinin tümüne “İşletme yönetimi” denilmektedir. İşletme yönetimi aynı zamanda bir yükseköğrenim eğitim programıdır şimdi “işletme yönetimi programı‘nın” detaylarını inceleyelimişletme yönetimi

İşletme Yönetimi Programının Amacı Nedir?

İşletme Yönetimi programının amacı, işletmelerin ihtiyaç duyduğu, küresel dünyanın ihtiyaçlarına cevap verebilecek bilgi ve beceri ile donatılmış nitelikli insan gücü gereksinimini karşılayacak mezunlar yetiştirmektir.

İşletme Yönetimi Programının Temel Hedefleri Nelerdir?

  1. İşletmelerde yönetici yardımcılığı ve orta kademe yöneticilik konusunda sorumluluk üstlenen,
  2. İş hayatının sevk ve idaresi ile kamu yönetiminde yönetime yardımcı olacak ara eleman olarak veya kendi adına iş yeri açıp çalıştırabilecek,
  3. Ticari hayatta kullanılan belgeleri tanıyan,
  4. Ekonomik gelişmeleri takip edebilecek bilgi ile donatılmış,
  5. Alanı ile ilgili konularda, bireysel veya grup olarak araştırma ve geliştirme yapabilen,
  6. Mesleği ile ilgili mevzuata hakim ve hukuki sorumluluklarını bilen,
  7. İşletmecilik alanındaki temel ilkeleri bilen,
  8. İşletmecilik mesleği ile ilgili çağdaş teknoloji kullanan,
  9. Kaynakların, zamanın, iş gücünün verimli bir şekilde kullanımı ile iş sürecinin yönetiminde işletme yönetimine destek verecek,
  10. İş hayatında meslek ahlakının önemini kavramış girişimcilerin yetiştirilmesidir.
Univerist Kozyatağı-Ataşehir-Suadiye-Acıbadem-Dragos-Kartal-Çamlıca-Çekmeköy

Univerist Kozyatağı-Ataşehir-Suadiye-Acıbadem-Dragos-Kartal-Çamlıca-Çekmeköy

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir