İşletmelerde İnsan Kaynakları Yönetimi

İşletmelerde İnsan Kaynakları Yönetimi

İşletmelerde İnsan Kaynakları Yönetimi

İşletmelerde İnsan Kaynakları Yönetimi

Ekonomide meydana gelen gelişmeler ve büyümenin etkisiyle birden fazla işletme daha uzman biçimde  bir yönetime ihtiyaç duymaktadır. Uzman yönetimin en önemlisi  biri işletmelerde İK  için birimler oluşturabilmesidir. İK yönetimi işletmelerin personellere ilişkin, personellerle ilgili, tüm faaliyetlerinin uygun şekilde gerçekleştirilmesidir.

İnsan Kaynakları Yönetimi

İş yaşamında teknolojik alanda ilerlemenin ve artan yatırımların beklenen karın olmasının tek bir yolu ülkenin beşeri sermayesinin daha da arttırılmasıdır. Çünkü beşeri sermaye diğer ülke kaynaklarına göre oldukça özellikli bir yere sahiptir ve beşeri sermayenin daha arttırılması ancak bireye yatırım yapılırsa oluşmaktadır. İş ilişkilerinden eğitime kadar beşeri sermaye üzerine eğitimler verilmelidir. İK yönetimi eğitimine katılmakta olan İK’nın önemini anlar ve bu vesileyle İk yönetiminde yeterlilik sahibi olarak birey  sermayesinin daha fazla ayükselmesinde ve kullanılmasında görev alırlar.

Ulusal veya uluslar arası belli büyüklüğe gelmiş firmaların neredeyse hepsi kendi firmalarının bu denli büyümesinde temel faktörün insana yatırım yapmaları olduğunu  ortaya gelmesidir. Bu firmaların İK profili incelendiğinde iyi eğitimli, analiz yetenekleri araştırmacı,güçlü, öğretme ve öğrenme faaliyetlerini sürekli hale getirmiş, geleceği görebilen, uyumlu ve değişime açık bireylerden oluştuğu görülür. Bu personel profilinin korunması ve verimli kullanılabilmesi firmaların insan kaynakları yönetiminin doğru bir şekilde yapılması mümkündür.

İnsan kaynakları yönetimi  sadece doğru işler için doğru bireyleri almayla alakası yoktur. Aynı zamanda personellerin organizasyon içerisindeki stratejik pozisyonlarını belirlemek ve kariyerlerindeki gelişmelerini takip etmektir. İK yönetimi eğitimi işverenlere çalışanlarını daha iyi  şekilde kavramı ve yeni kazanacağı çalışma arkadaşlarını daha iyi seçme becerisi sağlayacaktır. Ayrıca gelecekte ki yönetme becerilerini arttıracaktır. İnsan kaynakları yönetimi eğitimi ile katılımcılar iş zamanının analizi ve tasarımı, personel seçme ve yerleştirme eğitim ve geliştirme, performans değerlendirme ve yönetimi, ücret ödeme ve tazminat, çalışanlar arası iletişimi eğitimlerini alırlar.

Uzaktan eğitim olarak verilen İnsan Kaynakları Yönetim Sertifika Programı, insan kaynakları yönetimine ilişkin stratejileri ve uygulamaları katılımcılarına aktararak çalışma hayatını kalitesini arttırmayı,  insan kaynakları alanında çalışmayı hedefleyenleri yeterli düzeye getirmeyi, halen çalışmakta olanların bilgi ve becerilerini geliştirerek kurumsal verimliliği arttırmayı ve yönetim kademesinde olanların yönetsel becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Univerist  Ders Kozyatağı-Ataşehir-Suadiye-Acıbadem-Dragos-Kartal-Çamlıca-Çekmeköy

Univerist Ders Kozyatağı-Ataşehir-Suadiye-Acıbadem-Dragos-Kartal-Çamlıca-Çekmeköy

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir