Müşteri Hizmet Sözleşmesi

1. Sözleşmenin Onaylanması:

Univerist Business School üyeleri, Eğitim/Fırsat Başvuru Formu’nu doldurdukları andan itibaren Univerist Business School Online Eğitim Sistemi’ne kayıt işlemleri başlamış ve müşteri hizmet sözleşmesini okuyup/anlayıp kabul etmiş sayılacaktır.

2. Univerist Business School Üyelik Sistemi:

Univerist Business School üyelerine  kendi belirlediği kullanıcı adı ve şifresini kullanarak sisteme girmelerini sağlayacaktır. Kullanıcı adı ve şifre kişiye özeldir, kullanıcı adlarını ve şifrelerini başka kişilerle paylaşan üyelerin eğitimleri ve tüm hakları iptal edilir. Kullanıcı adının ve şifrenin başkalarıyla paylaşılması sonucunda doğacak her türlü yükümlülükler üyenin kendi sorumluğunda olup Univerist Business School sorumluluk kabul etmeyecektir.

3. Hizmetlerin Tanımı:

Müşteri hizmet sözleşmesini onaylayan üyeler, internet ortamında Univerist Business School ‘a ait web sitelerinden de uzaktan eğitim yapmayı kabul etmiş sayılacaktır. Eğitim için üye tarafından ödenen ücret; sertifika baskısı, iletişim bedelleri ve hizmet bedelini içermektedir. Kargo firmaları veya kuryeler aracılığıyla gönderilen sertifikaların gönderim ücreti üyenin kendisine aittir. Sertifikanın çeşitli sebeplerle teslim alın(a)maması ve Univerist Business School ‘a geri gelmesi halinde, tekrar sertifika gönderimi yapılmayacak, ancak eğer üye talep ederse sertifika örneği e-posta aracılığıyla üyeye gönderilebilecektir. Hizmet ve sözleşme süresi içerisinde talep edilmeyen sertifikalar, üyenin yazılı olarak talep etmesine bağlı olarak Türkçe veya İngilizce dilinde hazırlanarak, üyenin e-posta adresine yüksek çözünürlüklü resim formatında gönderilecektir. Ayrıca, yurt dışından (Türkiye dışı) talep edilen sertifikalar ve iletişim bilgilerinde eksiklik veya yanlışlık olan üyelerin sertifikaları da taleplerine bakılmasızın ve herhangi bir bildirim yapılmaksızın e-posta yoluyla yüksek çözünürlüklü resim formatında gönderilecektir. Eğitim sistemi içerisinde sunulan doküman, ses dosyası, sunum dosyası, video dosyası, elektronik kitap vb. tüm materyaller ücretsiz olarak dağıtılmakta olup, eğitim amaçlı olarak sisteme entegre edilmiştir. Dokümanların tüm hakları üretici, yazar ve lisans sahiplerine aittir. Univerist Business School, bu doküman ve materyaller üzerinde hiçbir hak talep etmemekle birlikte, hak sahibinin talebi üzerine ilgili eğitim materyallerini sistemden tamamen kaldırmayı da taahhüt eder.

Univerist Business School ‘dan satın alınan eğitimler sonrasında verilen belgeler (sertifika veya katılım belgesi), kurumun kendi belgesidir, katılım belgesi niteliğindedir ve yalnızca ilgili eğitime katılarak tamamlandığını belgelemek amacıyla, belge üzerinde bulunan tarih itibariyle 1 (bir) yıl süreyle geçerli olmak üzere üyeye verilmektedir. Verilen belgelerde benzersiz bir seri numarası ve belgenin teslim tarihi bulunmakta olup, ilgili seri numarası ile belgenin geçerliliği Univerist Business School ve bağlı web sitelerinden (univerist.com.tr ve e-micromba.org) herkese açık olarak sorgulanabilir. Univerist Business School ‘dan alınan bu belgeler, Diploma, İşyeri Açma Belgesi, Resmi Sınavlar Öncesi Yeterlilik Belgesi veya benzeri resmi belgelerin yerine geçmez ve bu amaçlarla kullanılamaz. Aynı zamanda üye, eğitim sonrasında alacağı belgeyle herhangi bir resmi ünvana da kavuşamaz.

Univerist Business School tarafından verilen eğitimlere dayanılarak yapılan uygulamalar sonrasında oluşabilecek herhangi bir olumsuz/gayri resmi/yasal olmayan durum, tamamen üyenin kendi sorumluluğunda olup, Univerist Business School ‘un bu konuda bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Univerist Business School bünyesinde verilen eğitimler, üyelerin kişisel, mesleki ve akedemik gelişimlerini ilerletmek/artırmak amacıyla verilmekte olup, üyenin ilgili eğitim alanında bilgi sahibi olduğu varsayılmakta ve olumlu/olumsuz tüm sorumluluk üyenin kendisine bırakılmaktadır.

4. Üye’nin Yükümlülükleri:

Üye, Univerist Business School servislerinden yararlandığı sırada;
1. Eğitim Başvuru Formu’nda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu (şifre unutma gibi) durumlarda bilginin hatalı veya noksan olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul eder.
2. Kişisel bilgilerinde yer alan bilgilerin doğru olduğu varsayılarak doğabilecek tüm sorunların kendi sorumluluğunda olduğunu kabul eder.
3. Univerist Business School tarafından verilen servislerin ve yazılımların telif hakkı Univerist Business School ve destek alınan yazılım firmalarına aittir. Eğitim sistemi içerisinde sunulan doküman, ses dosyası, sunum dosyası, video dosyası, elektronik kitap vb. tüm materyaller ücretsiz olarak dağıtılmakta olup, eğitim amaçlı olarak sisteme entegre edilmiştir. Dokümanların tüm hakları üretici, yazar ve lisans sahiplerine aittir. Univerist Business School, bu doküman ve materyaller üzerinde hiçbir hak talep etmemekle birlikte, hak sahibinin talebi üzerine ilgili eğitim materyallerini sistemden tamamen kaldırmayı da taahhüt eder.
4. Univerist Business School tarafından sağlanan servisler 16 yaşından küçüklere hizmet verilmeyeceği için üyenin belirteceği yaş dikkate alınacaktır, üyenin vereceği hatalı bilgilerden Univerist Business School sorumlu tutulamaz.
5. Servislerin kullanımı sırasında kaybolacak, eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek bilgi, mektup, mesaj ve dosyalardan Univerist Business School sorumlu tutulamaz.
6. Univerist Business School ‘de sunulan eğitimleri Univerist Business School tarafından belirlenen şekil dışında ve yetkisiz şekilde ulaşmamayı ve içerikleri hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı ve başkaları için hazırlanmış olan eğitimleri yerinde kullanmayarak sözü geçen diğer maddelere uymadığı durumlarda Univerist Business School ‘nin uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararları ödeyeceğini kabul eder.
7. Üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından dolayı gelebilecek zararlardan ötürü Univerist Business School sorumlu olmayacaktır.
8. Univerist Business School servislerini kullanarak elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiş bilgilerin tamamının üyenin kendi rızası dahilinde kullanıldığı kabul edilir. Üyenin kişisel bilgisayarında oluşabilecek arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamı üyenin kendisine aittir. Oluşabilecek zararlardan dolayı Univerist Business School ‘dan maddi veya manevi herhangi bir tazminat talep edilmeyecektir.
9. Üyelerin kurallara aykırı davranması halinde, Univerist Business School ‘un gerekli müdahalelerde bulunma, üyeyi servis dışına çıkarma ve üyeliğine son verme hakkı bulunmaktadır.
10. Üye, sistem üzerindeki satın alma işlemini, kendi rızası ve Eğitim/Fırsat Başvuru Formu’nda kabul ettiği şekilde mail order, paypal ödeme sistemi, banka eft/havalesi veya posta çeki yöntemi ile yapmaktadır. Çalıntı kredi kartıyla yapılan alışverişler, yetkisiz kullanılan kredi kartlarının sorumlukları tamamen bilgileri kullanan üyelere aittir. Bu tür işlemlerden ortaya çıkacak olan yasal sorumluluklar ve tazminatlar ile ilgili üye sorumludur, Univerist Business School ‘un herhangi bir yasal sorumluluğu yoktur. Talep edilmesi durumunda bu bilgileri kullanan üyelerin bilgileri, resmi kurumlara verilecektir. PayPal Sistemi üzerinden yapılacak olan ödemeler de aynı kapsamda olup, herhangi bir olumsuz durumda tüm sorumluluk üyenin kendisinde ve PayPal ödeme sisteminin sahibi olan PayPal Pte Ltd.’de olacaktır. Univerist Business School, PayPal ödeme sisteminin güvenliği veya sağlamlığı konusunda herhangi bir garanti vermemektedir.
11. Kredi Kartı ile ödemelerde üyenin kartının bağlı olduğu banka kuruluşu veya PayPal tarafından eğitim ücretine ek olarak ortalama 1-3 TL. komisyon bedeli tahsil edilebilmektedir ve üye ödeme işlemi sırasında bu komisyon tutarının da kredi kartından tahsil edileceğini kabul etmektedir.

5. Univerist Business School ‘a Verilen Yetkiler:

1. Univerist Business School üyelerin verdiği bilgilerin doğru olduğunu varsayarak hazırlanmış eğitimlerin devamlılığını sağlayacaktır, üyelerin sisteme verdiği verilerin hatalı olmasından veya sistemden kaynaklanacak hatalardan dolayı Univerist Business School sorumluluk kabul etmez.
2. Univerist Business School bünyesinde bulundurduğu herhangi bir sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı Univerist Business School, üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluk kabul etmez. Kullanıcı adı ve şifresi  Univerist Business School tarafından üyeye sunulacak ve Eğitim/Fırsat Başvuru Formu’nun doldurulmasından sonra geçerli olacaktır. Univerist Business School tüm alanları doldurmuş, eğitim başvurusu kabul edilmiş üyelerin bağlantı haklarını süresiz olarak engelleyebilir.
3. Sertifikaların hak edilmesi, talebi ve teslim edilmesi ile ilgili, Univerist Business School ve akredite eden kuruma ait disiplin yönetmelikleri uygulanmakta ve sertifikaların hak edilmesi kararında, derslerin tümünün tamamlanması kadar ilgili öğretim üyesi, danışman, eğitmen ve/veya akreditasyon kurumu yetkililerinin olurları da puanlamaya esas teşkil etmektedir. Buna istinaden; Univerist Business School, univerist.com.tr ve ilgili kurum, kuruluş, öğretim üyesi ya da öğretici danışman ve tüm Türkiye Cumhuriyeti kanun ve yönetmeliklerine göre uygunsuz hareketi bulunan, öğretim üyeleri dahil ilgili tüm kurum ve kuruluşları incitici davranışlarda bulunan, haklı ya da haksız yere çözüm aramak ya da talep etmek yerine bu kişi ve kurumları incitmek yöntemiyle şahsen veya herhangi bir iletişim yoluyla şantaj, hakaret, itham ve/veya iftirada bulunan, haksız yere sertifika aldığı belirlenen, ilgili kurum ve kişilerin disiplin ve hiyerarşisine dikkat etmeyen ve hatta bunu asılsız olarak gerek e-posta gerekse internet ortamında yazan, yalan haber yayımlayan, eğitimlere esas teşkil eden derslerin tamamını takip etmemek gibi haksız sertifika alma yöntemlerine başvurduğu ispatlanan ya da bu konuda herhangi bir şüpheye konu üyeler kesinlikle sertifikalarını alamaz ve alınmış bir sertifikaları varsa bunlar herhangi bir bildirimde bulunulmaksızın iptal edilir.
4. Çeşitli fırsat/kampanya firmaları/siteleri aracılığıyla satın alınan kupon veya indirimli eğitim paketlerinde; “Eğitim Dosyaları” sayfası aracılığıyla eğitim materyallerinin kayıt edilme uygulaması ve “Ek Kaynaklar” sayfası aracılığıyla gerekli olan ek programların kayıt edilme uygulaması bulunmamaktadır. Ayrıca, aynı şekilde çeşitli fırsat/kampanya firmaları/siteleri aracılığıyla satın alınan kupon veya indirimli eğitim paketlerinde sertifikalar, yalnızca dijital olarak hazırlanmakta ve “E-posta Yöntemi” ile yüksek çözünürlüklü resim formatında üyelerin e-posta adreslerine gönderilmektedir. (Bu madde yalnızca açıklamada belirtilen satın alma durumlarında geçerlidir ve fırsat firması ile yapılan anlaşmaya bağlı olarak üyenin lehine değişebilmektedir.)
5. Univerist Business School, üyenin sertifika talebini yazılı olarak elektronik ortamda bildirmesinin ardından, yapılan bildirime uygun olarak sertifikaları Türkçe veya İngilizce dilinde hazırlar ve E-posta veya Kargo aracılığıyla üyenin bildirmiş olduğu iletişim adresine e-posta için 2 iş günü içerisinde, kargo için her ayın ilk haftası içerisinde gönderir. Üyeye herhangi bir şekilde sertifikanın ulaştırılmasından sonra, sertifikanın başka bir yol veya dil seçeneği ile ulaştırılması talebinde ek sertifika bedeli talep edilir, talep edilen ücretin ödenmemesi durumunda bu istek geri çevrilir. Bu maddede belirtilen koşullar, yanlış sertifika talepleri için de geçerlidir.
6. Univerist Business School, toplu eğitim satın alımlarında alınan eğitimlerden herhangi birisi için sertifika talebinde bulunulmuşsa ve bu talep sertifika gönderim dönemine denk gelmişse üyenin diğer eğitimlerini de sonlandırarak tüm sertifikaları ilk talebe uygun olarak hazırlar ve iletişim adresine belirtilen şekilde gönderir. Ancak, üyenin yazılı olarak elektronik ortamdan sonlandırılan diğer eğitimlere ait dokümanları talep etme hakkı bulunmaktadır.
7. Çeşitli fırsat/kampanya firmaları/siteleri aracılığıyla aynı isim ve aynı internet protokol (ip) numarası üzerinden azami 3 adet Mikro MBA eğitimi satın alınabilir. 3 adetten fazla satın alınan eğitimlerin ücretleri hiçbir şekilde geri iade edilmez ve fazla alınan eğitimler aktif edilmeyerek başvurular iptal edilir. Üyeler bu hususu fırsat kupon kodunu satın aldıkları anda kabul etmiş sayılırlar ve itiraz edemezler.
8. Üyeler Univerist Business School web sitesi üzerinden (univerist.com.tr) aynı isim ve aynı internet protokol (ip) numarası üzerinden azami 8 adet sertifika eğitimi satın alınabilir. 8 adetten fazla satın alınan eğitimlerin ücretleri hiçbir şekilde geri iade edilmez ve fazla alınan eğitimler aktif edilmeyerek başvurular iptal edilir. Üyeler bu hususu eğitim başvurusunda bulundukları ve ödemeyi gerçekleştirdikleri anda kabul etmiş sayılırlar ve itiraz edemezler.
9 Univerist Business School web sitesi (univerist.com.tr) üzerinden yapılan tüm başvurular titizlikle incelenmekte ve inceleme sonrasında başvuruların kabul edilip edilmeyeceğine, eğitimlerin aktif edilip edilmeyeceğine karar verilmektedir. Yukarıda açıklaması yapılan 4. ve 5. maddelere uyan bir durum olması halinde geri ücret iadesi hiçbir şekilde söz konusu olmayıp; yapılan başvurular iptal edilecek ve açık olan eğitimler de kapalı hale getirilerek sertifika alma hakkı iptal edilecektir. Üyeler bu hususu eğitim başvurusunda bulundukları veya fırsat kupon kodunu satın aldıkları anda kabul etmiş sayılırlar ve itiraz edemezler.
10. Univerist Business School, kendi ürettiği bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir. Eğitim sistemi içerisinde bulunan tüm materyallerin lisans hakları, iş bu müşteri hizmet sözleşmesinin 3. maddesinde de açıklandığı üzere kendi sahiplerine aittir.
11. Üyelere sunulan promosyonlu paketler, kontenjan ve stoklarla sınırlıdır. Univerist Business School kampanyayı süresinden önce bitirebilir veya süresini uzatabilir.
12. Çeşitli fırsat/kampanya firmaları/siteleri aracılığıyla satın alınan kupon veya indirimli eğitim paketleri, kontenjan ve stoklarla sınırlıdır. Univerist Business School aracı firmalar/şahıslar tarafından satılan eğitim paketlerini herhangi bir bildirimde bulunmaksızın geçersiz sayabilir, iptal edebilir, süresinden önce bitirebilir veya süresini uzatabilir. Bu türde satın alınmış eğitim paketleri ve indirim kuponları ile ilgili herhangi bir uyuşmazlıkta Univerist Business School ‘nin hiçbir sorumluluğu bulunmamakta, tüm sorumluluk eğitimin satın alınmasına yardımcı olan veya kampanyayı sunan aracı/satıcı firmaya/şahısa ait olmaktadır.
13. Çeşitli fırsat/kampanya firmaları/sitelerinde yayınlanmakta olan tüm indirim/reklam yayınlarındaki yazıların sorumluluğu ilgili fırsat/kampanya firmaları/sitelerine ait olup, görsellerde veya yazılarda bulunan hatalar/farklılıklar olması halinde Univerist Business School web sitesinde (univerist.com.tr) bulunan Müşteri Hizmet Sözleşmesi maddeleri geçerli ve bağlayıcıdır.
14. Univerist Business School, üyenin onayı olmadan üyeye yönelik her türlü eposta, reklam ve promosyon faaliyetlerinde bulunabilir, Univerist Business School bünyesinde bulunan üye bilgilerini kullanarak bu türde aktivitelerin gerçekleştirilmesini destekleyebilir ya da bu faaliyetleri bizzat yürütebilir.
15. Satışa sunulan eğitimlerin veya ürünlerin fiyat ve özellik bilgilerini değiştirme yükümlülüğü Univerist Business School ‘a aittir. Fiyat ve özellik bilgilerinde hata oluştuğu takdirde Univerist Business School hatayı düzeltecek şekilde teslimatı yapabilir veya siparişi iptal ederek, sipariş tutarını üyenin hesabına iade edebilir.
16. Univerist Business School, üyenin başka web sitelerine geçişini sağlayabilir. Bu taktirde üye, geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden Univerist Business School ‘nin sorumlu olmadığını kabul eder.
17. Univerist Business School, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla, üyeye haber vermeksizin iş bu sözleşmenin uygulamasında değişiklikler yapabileceği gibi, mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir.
18. Univerist Business School üyelik gerektirmeyen servisleri zaman içerisinde üyelik gerektiren bir duruma dönüştürülebilir. Univerist Business School ilave servisler açabilir, bazı servislerini kısmen veya tamamen değiştirebilir, veya ücretli hale dönüştürebilir.

6. Ürün İadeleri:

Satın alınan eğitim paketleri, hizmetler veya ürünler; ücretleri ödendikten sonra aktif hale getirilir, aktif edilen üyelikler hiçbir neden gösterilerek iptal edilemez, ödenen ücretler iade edilmez.

7. Kişisel ve Ticari Olmayan Kullanım Sınırlaması:

Üyelerin satın aldıkları eğitimler, hizmetler veya ürünler kişiye özel olarak hazırlanmıştır, kişisel kullanım için hazırlanan eğitimlerin, hizmetlerin veya ürünlerin bir başka 3. kişiyle paylaşılması üyelerin sorumluğunda olup iş bu sözleşme kurallarına aykırıdır.

8. Taraflar:

İş bu müşteri hizmet sözleşmesi, Eğitim/Fırsat Başvuru Formu’nu dolduran ve onaylayan kişi/kurum ile (sözleşmede “Üye” olarak anılmaktadır) Univerist BS eğitim ve danışmanlık hizmetleri – Serdar BİLGİN(sözleşmede ” Univerist BS” olarak anılmaktadır) arasında, Eğitim/Fırsat Başvuru Formu’nun internet (web sitesi, www.univerist.com,tr www.e-micromba.org) üzerinden doldurularak onaylandığı tarih itibariyle karşılıklı mutabakata varılarak imzalanmış sayılmaktadır.

9. Yürürlük:

Eğitim/Fırsat Başvuru Formu doldurduktan, sistem kullanılarak hizmet alındıktan ya da sipariş verildikten sonra bu müşteri hizmet sözleşmesi taraflar arasında eğitim tanıtım/bilgi sayfalarında da bildirildiği üzere 20 gün süreyle yürürlüğe girer. Üyenin yazılı talebi doğrultusunda ve Univerist Business School ‘nin de onay vermesi durumunda bu müşteri hizmet sözleşmesi süresine 10 gün ek süre ilave edilerek, sona erme süresi bir seferliğine uzatılır. (Hizmet ve sözleşme süresi içerisinde talep edilmeyen sertifikalar, üyenin yazılı olarak talep etmesine bağlı olarak Türkçe veya İngilizce dilinde hazırlanarak, üyenin e-posta adresine yüksek çözünürlüklü resim formatında gönderilir.)

10. Fesih:

Univerist Business School dilediği zaman bu müşteri hizmet sözleşmesini, taraflara haber vermeksizin tek taraflı olarak sona erdirebilir.

11. Uyuşmazlık:

Toplam 11 ana maddeden oluşan bu müşteri hizmet sözleşmesinin içeriği veya alınan hizmetler/eğitimler/ürünler ile ilgili herhangi bir uyuşmazlık durumunda İstanbul Merkez Mahkemeleri yetkilendirilmiştir.

Son Güncelleme Tarihi: 17 Temmuz 2013