Online Eğitim Nedir?

Elektronik araç ve gereçler (bilgisayar, CD-ROM, internet vb.) yardımıyla desteklenmiş eğitim biçimidir. Online eğitimler “e-eğitim” veya “uzaktan eğitim” diye de adlandırılabilir. Online eğitimler için gerekli teknik altyapı benzer özelliklere sahip olsa da bir uygulamadan diğerine değişiklik gösterebilir.