e-Micro MBA


e-Micro MBA Nedir?

Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız

Akademik LMS Nedir?

Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız

Online Eğitim Nedir?

Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız

Online Banttan Eğitim Nedir?

Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız

Online Canlı Eğitim Nedir?

Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız

Uzaktan (Online) Eğitimin Avantajları

Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız

Sanal Sınıf Nedir?

Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız

e-Micro MBA Eğitimleri


Finans E-Micro MBA Program (Finance Micro MBA)

Günümüzde ekonomi ve piyasalar çok hızlı gelişmekte, büyümekte ve entegre olmakta. Hemen hemen her sektörde yönetici ya da şirket sahiplerinin yatırımlara kaynak sağlanması, değerlendirilmesi, yönetilmesi için finans bilgisi ve altyapısına sahip olması artık olmazsa olmaz bir nitelik.Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız

Dijital ve Sosyal Medya Pazarlama (D&SM Marketing)

Günümüz pazarlama dünyasında dijital pazarlama olmadan var olmak imkansız. Bu sebeple kendini dijital pazarlama üzerine geliştirmek isteyen sizleri bu program sayesinde dijital dünya terminolojisine hakim,dijital araçları kullanarak çok yönlü online-offline entegre projeler yaratabilecek birer birey haline getirmek bizim amacımız. Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız

Marka Yönetimi ve İletişimi (Brand Management And Communication)

Marka Yönetimi ve İletişimi Mikro MBA Programı gerek içeriği, gerekse eğitmen portföyü ile pazarlamanın marka yönetimi, marka iletişimi ve kurumsal iletişim tarafındaki gelişmeleri tüm yönleriyle sizinle buluşturan programdır. Yeni nesil marka yöneticilerinin gerek reklam ekseninde gerekse ürün ve hizmet ekseninde kurumsal iletişim, yeni nesil pazarlama, sponsorluk, medya planlama, bütünleşik pazarlama iletişimi ve iletişim bütçesi yönetimi ile birlikte sunulan bu programa mutlaka katılması ve deneyim sahibi olması gerekir.Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız

E-Ticaret (E-Commerce)

E-Ticaret Mikro MBA Programı’nın temel amacı, size kurumlar ve profesyoneller için yeni fırsatlar barındıran e-ticaret sektörünün yapısını, kurallarını ve dinamiklerini öğretmektir.Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız

Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM)

Müşteri ilişkileri yönetimi programları işletmeler için model oluşturmaktadır. İşletmelerin mevcut müşterilerini korumaları, gelecekte müşteri sadakati oluşturmaları açısından müşteri beğenilerine uygun şekilde hareket edebilecekleri yazılımlar ile müşteri bilgilerini kayıt altında tutarak işletme davranışlarını geliştirmeye müşteri ilişkileri yönetimi denilir. Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız

Pazarlama Yönelimli Halkla İlişkiler(MPR)

Günümüzde artan rekabet, firmaları, reklam, halkla ilişkiler, kişisel satış gibi iletişim çalışmalarına daha çok yönlendirmektedir. Bu koşullar altında, firmalar, marka yaratma ve müşteri odaklı çalışmaların yanı sıra son dönemlerde pazarlama çalışmalarında halkla ilişkiler faaliyetlerinden de yoğun biçimde yararlanmaya başlamışlardır. Genel olarak halkla ilişkiler, kurumsal halkla ilişkiler ve pazarlama halkla ilişkileri olmak üzere iki temel bölüme ayrılarak incelenmektedir.Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız

Stratejik Pazarlama (Strategic Marketing)

Stratejik Pazarlama e- Mikro MBA Programı her dersinde bir pazarlama profesyonelinin profesyonel hayatında işine yarayacak marka stratejisinden marka iletişimine, “brand plan hazırlama” evrelerinin online ve uzaktan eğitim yöntemiyle aktarılmış olduğu programdır. Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız

Satış Liderliği (Sales Leadership)

Satış Liderliği e-Mikro MBA Programı, size satış alanında hedeflerinize ulaşmanın yolunu gösteriyor. Hedeflerinize ulaşmak için hangi yöntemleri kullanmanız gerektiğini, bire bir satış tekniklerinden uluslararası satışa, satışta kanal yönetiminden sunum tekniklerine kadar başarılı bir satışçı olmayı ve büyük resmi görebilmek için gereken tüm satış basamaklarını programımız süresince öğreneceksiniz. Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız

İnsan Kaynakları Yönetimi (HR Management)

Hızla değişen dünyaya paralel olarak iş dünyası da hızla değişiyor. Artık şirketler, etkili iş sonuçlarının insan yolu ile alınacağının fazlasıyla farkında ve bunun ilk adımı doğru pozisyonlara doğru insan kaynağı yaratmak.Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız

Yönetim ve Liderlik (Management and Leadership)

Günümüzün iş dünyası dinamikleri ele alındığında, müşterilerin ihtiyaçlarının karşılanması ve beklentilerinin aşılmasının gün geçtikce zorlaştığı, rekabetin, baskısının arttığı iş dünyasında, çalışanlarının gelişimini, motivasyonunu destekleyen, doğru geri bildirim verebilen, iletişim kabiliyeti yüksek, başarılı takımlar kurup, yönetebilen yeni nesil “ Lider – Yöneticilerin “ önemi ve değeri her geçen gün daha iyi anlaşılmaktadır.Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız