Üst Düzey Yönetici Koçluğu

Üst Düzey Yönetici Koçluğu

Üst Düzey Yönetici Koçluğu

Yönetim kademesindeki kişilerin; kendini tanıması, farkındalık kazanması ve potansiyellerinin açığa çıkarılması ile, yetkinliklerinin desteklenmesi, geliştirilmesi ve etkili yönetim becerilerini sergilemesine yönelik bir süreç programıdır. Kurumsal yapı çerçevesinde üst noktalarda bulunan yöneticiler, kurumun geleceği ile ilgili olarak aldıkları stratejik ve operasyonel kararların sorumluluğunu ve dolayısıyla gerilimini taşımaktadır. Alınacak her karar kurumsal yapının büyüklüğü ile orantılı olduğundan, üst kademedeki yöneticilerin zihinsel olarak berrak, net, algı seviyesi yüksek olması, vereceği kararlarda doğruluk payını arttıracaktır. Üst Düzey Yönetici Koçluğu; Karar verme ve uygulama becerilerinin gelişmesinde, Liderlik ve iletişim becerilerinin geliştirilmesinde, Kişisel ve kurum hedeflerinin bütünleşmesinde, Kendisi ve ekibinin motivasyonunun arttırılmasında etkili programıdır. Üst Yönetici koçluğu çalışmaları birebir, yüzyüze veya zamanlama esnekliği sağlayan elektronik ortamda gerçekleştirilir.