YÖNETİM DANIŞMANLIĞI

Yönetim Danışmanlığı

Yönetim Danışmanlığı

Danışmanlığın uygulanma alanı çok geniş kapsamlı olduğundan ve her somut danışmanlık görevinin farklı özellikleri bulunduğundan, genel bir tanım vermek söz konusu olamamaktadır. Çalışmamız yönetim danışmanlığı üzerine olduğu için, konu bu doğrultuda daraltarak açıklanmaya çalışılacaktır. Genel olarak yönetim danışmanlığı, bağımsız, bilgili ve deneyimli kişi veya kişiler tarafından özel kuruluşlar, kamu kuruluşları ve diğer işletmelerde iş stratejisi, organizasyonel yapı, iş yapma yöntemleri alanlarındaki sorunları, araştırmak, belirlemek ve uygun önerileri geliştirerek bu önerilerin uygulanma sürecine destek vermeyi içeren hizmettir.

Yönetim danışmanları, uzman olduğu alan ve alanlarda mevcut verilerin değerlendirmesini yapar, kendi birikim ve tecrübesini katarak ve organizasyonun gelişmesi ve kalkınması için gereksinim duyulan uygulamaları sağlar. Özellikle günümüz küresel yaşantısında ticari hayatta meydana gelen değişimler ve yenilikler karşısında büyüme, gelişme ve organizasyonların devamlılığının sağlanması veya bu yeniliklerin getirdiği sorunların çözülmesi için kuruluşların uzman kişiler tarafından sunulan görüşler doğrultusunda ihtiyaçları karşılanmaktadır.

Danışmanlık hizmeti yalnızca problemin nereden kaynaklandığını bulmakla ilgilenmez, güncel ihtiyaçların ötesinde gelecekteki gereksinimleri de dikkate alarak yönetimi kolaylaştıran çeşitli beceriler ve şirketin verimliliğini artıracak uygulamalar sunar. Şirketin pazarda etkin şekilde pay sahibi olabilmesi için – istikrarlı bir ekonomik ortamda – uzun vadeli öngörülerinin belirlenmesi, mevcut teknoloji ve sistemleri en iyi şekilde kullanabilmesi, şirketin kendi değerlerinin analiz edilerek farkındalığının sağlanması, alınması gereken tedbirlerin planlanması ve organizasyonun kurumsal yapıya kavuşturulması için çalışmaların yapılması, ayrıca projelerin ve şirket uygulamalarının yasal normlara uygunluğu konularında kuruluşa gerekli uzman görüşlerinin sağlanması ile katkıda bulunulur. Kısaca yönetim danışmanlığı hizmetinin amacı işinizi geliştirmek için doğru kararları almanıza ve uygun politikaları belirlemenize yardımcı olarak işletmeye katma değer sağlamaktır.

Şu an içerisinde bulunulan durumun fırsatlarını görmek için bir firma neler yapmalı? Doğru stratejiyi ve stratejik planlamayı sıfırdan oluşturmak için nasıl bir yaklaşım içerisinde olmalı? İşinin bütün detaylarını bu stratejiye nasıl uyarlamalı? Stratejik bakış açısından ve şirket stratejisinin kapsamlı olarak gözden geçirilmesinden başlayarak şirketteki bütün iş akışları (operasyonlar, organizasyon & IK, finans & yasal ) analiz edilecek ve yeniden tasarlanacaktır. Bu adımın sonunda firma yetkilileri kendi

firmaları için mevcut ortamdan nasıl faydalanabileceği ve yeniden yapılanarak nasıl stratejik büyüme sağlanabileceği konusunda bir yol haritası belirleyebileceklerdir.

Danışmanlık hizmeti niteliği gereği işletmeden bağımsız olan kişilerce verilmektedir. Danışmanlık hizmetinin dışarıdan verilmesi ve işletmeden bağımsız olması, danışmanın işletme, çalışanlar ve yöneticilerden bağımsız olması anlamına gelmemektedir. Görülen hizmetin başarılı olabilmesi için, danışmanın sunduğu hizmetler ve öneriler kadar danışman ve danışan arasındaki çalışmalarda uyum ve eşgüdümün sağlanması gerekmektedir. Bu husus şirketler tarafından şirket sırlarının öğrenilmesinden dolayı kaygı ile karşılansa da, danışmanın sunduğu hizmet dolayısıyla öğrendiği bilgileri saklı tutma sorumluluğu sözleşmede düzenlenmiş olmasa dahi kanundan kaynaklanan bir sorumluluk çeşididir ve aksi davranışlar sonucunda danışmanın sorumluluk altında bulunduğu unutulmamalıdır.