Firmalarda İnsan Kaynakları Yönetiminin Önemi

Firmalarda İnsan Kaynakları Yönetiminin Önemi

Firmalarda İnsan Kaynakları Yönetiminin Önemi

Firmalarda İnsan Kaynakları Yönetiminin Önemi

İş fonksiyonları herkesin çok fazla zamanını alır ve yöneticilerin çalışan üzerindeki denetimi zamanla zayıflar. Çalışanların kontrolü ve çalışanla iletişim işlerini sürdürebilmek için insan kaynakları yönetimine ihtiyaç duyulur. Alanında uzman kişilerden oluşan bir insan kaynakları yönetimi çalışanların motive etmek, karmaşık iş ilişkilerini düzenlemek için gereklidir.

Her ülkenin hatta her şirketin eşsiz bir kültürü ve birden fazla kendini tanımladığı, kendini ifade ettiği değerleri vardır. Birlikte çalışmayı tanımlayan grup değerleri ve vizyonları doğru anlaşılmalıdır. Firmanın çalışma sistemleri ve alışkanlıkları bu eşsiz kültür ve değerin parçasıdır. Nitelikli insan kaynakları yönetimi doğru işgücü planlamasıyla, ihtiyaç duyulan mevkilere gereken özellikte çalışanları alır, çalışanını geliştirir, şirket kültürünü yönetir ve iletir. Ayrıca çalışan alımları konusundaki başarıları şirketin başarısının temelini oluşturur. İnsan kaynakları yönetimine düşen görev sadece bordo oluşturmak değil, çalışanlar arasında ya da çalışanlarla yöneticiler arasındaki sürtüşmeyi engellemede, çalışanların eğitimi ve gelişimi ile ilgili planlamaları düzenlemede de insan kaynakları yönetimine görevler düşmektedir. Ayrılık veya iş sözleşmenin feshine ilişkin işlemleri de insan kaynakları yönetimi gerçekleştirir

İnsan kaynakları yönetiminin fonksiyonu

İnsan kaynakları yönetiminin fonksiyonu şirkete hizmettir. Yani insan kaynaklarının sadakat ve sorumluluğu sadece hizmet ettiği şirketinedir. Bu sebeple şirket çalışanları ve yönetimi ile ilgili her türlü konuda nesneldir. Çalışanların haklarını korurken ve kötü yönetim durumunda işverenleri karşılaşabilecekleri hukuki sorunlar hakkında uyarmak ve bilgilendirmek durumundadır.

İnsan kaynakları yönetimi organizasyonun gelişimini destekleyen bir konumdadır. Çalışanlardan performans beklentilerini belirler, çalışanların ödüllendirilmesi, özel hedeflere ulaşmada yenilik yaratma ve destekleme için gerekli çalışmaları yapar.

Çalışanların gelişimi, hizmet içi eğitimi ve iş süreçlerinin devamlı iyileştirilmesi çalışmalarını yürütür.  Kurumsal kaynak planlaması için gereken bilgi ve becerileri strateji bölümüyle birlikte sağlar. İnsan kaynakları uzmanları iş gücü piyasasını daha iyi anlar ve örgütün daha geniş sosyal, ekonomik ve siyasal ortamda var olmasını sağlarlar.

İnsan kaynakları yönetimi alanında açılan programlara katılanlar eğitim sonrasında herhangi bir organizasyonun insan kaynakları biriminde yeterli bilgi ve birikime sahip olarak işe başlayabilirler. Ayrıca çalıştıkları kurumlarda insan kaynakları birimi kurulmasında ve yapılandırılmasında görev alabileceklerdir. Eğitim programına katılanlara bu alanda yeterliliklerini kanıtlayabilmeleri için eğitimde başarılı olan adaylara e-sertifika verilir.

Univerist Kozyatağı-Ataşehir-Suadiye-Acıbadem-Dragos-Kartal-Çamlıca-Çekmeköy

Univerist Kozyatağı-Ataşehir-Suadiye-Acıbadem-Dragos-Kartal-Çamlıca-Çekmeköy

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir